Opšti uslovi

Pravna napomena za internet stranicu www.ciciban.info

Sva prava internet stranice www.ciciban.info su zadržana. Sve informacije i materijali, kako tekst tako i slike, na stranici www.ciciban.info su pod pravnom zaštitom autorskih prava ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine preduzeća Afit d.o.o, kao i partnera povezanih privrednih subjekata čiji je sadržaj uključen na stranici www.ciciban.info.

Posetioci internet stranice www.ciciban.info mogu njen sadržaj koristiti za ličnu upotrebu. Bilo koja druga upotreba sadržaja nije dozvoljena. Informacije i materijal objavljeni na ovoj stranici se ne smeju kopirati, umnožavati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez obavezne pismene dozvole preduzeća Afit d.o.o.

Pravno obaveštenje preduzeće Afit d.o.o. može promeniti u bilo kom trenutku, a za korisnike je obavezujuće u svakom izmenjenom obliku.

 

Privatnost i zaštita ličnih podataka

Preduzeće Afit d.o.o. Miren 129, Miren poštuje i štiti Vašu privatnost. Za vreme pretraživanja stranice www.ciciban.info Vam garantujemo anonimnost, Vaše lične podatke ne prikupljamo. Za statističke svrhe preduzeće Afit d.o.o. zadržava pravo samo na one podatke koji ne razotkrivaju individualne karakteristike korisnika.

Na nekim mestima na stranici, u svrhe korespondencije, registracije na stranici, kupovine ili učestvovanja u online takmičenjima se proveraju lični podaci za koje Afit d.o.o. garantuje bezbednost i obavezuje se na zaštitu ličnih podataka u skladu sa važećim propisima. Podaci koje nam poveravate neće biti otkriveni trećim licima ili neovlašćenim licima i biće korišćeni samo u svrhu za koju su traženi.

Da bi se postigao cilj neometanog funkcionisanja, stranica sadrži HTTP kolačiće tj. »cookies«.

Prostorija u kojoj se nalazi server stranice je pravilno fizički osigurana.

 

Isključenje odgovornosti

Sve informacije i materijali na stranici www.ciciban.info su samo informativne prirode. Preduzeće Afit d.o.o. teži ka tačnosti, blagovremenom i potpunom objavljivanju podataka ali ne preuzima pravne odgovornosti koje se odnose na tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, proizvoda ili opisanog postupka.

Preduzeće Afit d.o.o. ne preuzima odgovornost za tekstove koje objavljuju ugovoreni partneri preduzeća.

Preduzeće Afit d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za štetu (uključujući i onu izazvanu računarskim virusima) računarske opreme, mobilnih telefona ili bilo kojeg drugog uređaja ili aplikacije kojima je moguće pristupiti stranici www.ciciban.info zbog bilo koje namene. Preduzeće Afit d.o.o. ne preuzma odgovornost za bilo koju štetu koja može proizaći iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja stranice www.ciciban.info.

Afit d.o.o. zadržava pravo da promeni sadržaj na www.ciciban.info u bilo koje vreme, na bilo koji način i iz bilo kog razloga bez prethodne najave i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih promena.

 

Autorsko pravo

Na ovoj stranici se nalaze materijali koji su zaštićeni autorskim pravima. Za te materijale autor i ko-autori ili nosioci drugih prava zadržavaju pravo na reprodukciju ili redistribuciju. Sva lica koja reprodukuju ili redistribuiraju, treba da se pridržavaju uslova i obaveza koje zahtevaju autori ili nosioci autorskih prava. Tako zaštićeni materijali se mogu koristiti, citirati i upotrebaljavati u dobroj nameri u skladu sa autorskim pravima koja obično dozvoljavaju upotrebu koja nije u komercijalne ili obrazovne svrhe, kao što su predavanja, istraživanja, kritike ili vesti.

 

E-novosti

Prijavom na Ciciban e-novosti, dozvoljavate preduzeću Afit d.o.o. kao i zastupnicima za određena tržišta, obradu ličnih podataka dostavljenih u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Prijavom se odobrava skladištenje ličnih podataka sa namenom obaveštavanja o novostima iz poslovanja i ponude.