Svi materijali upotrebljeni su pravilno i racionalno

24. 01. 2020

Posebna mašina za rezanje priprema se za svaku cipelu.

Gde je i kako svaki komadić kože odrezan vrlo je važno. Zašto? Jer nisu svi delovi korištenih materijala jednako izdržljivi i fleksibilni. Poseban kalup izrađen je za rezanje svakog komada kože te za sve ukrasne detalje koji su dodani cipeli. Nikada nismo brojali koliko smo kalupa izradili, ali budite sigurni, brojka je jako velika. ?

Briga za okolinu je jedna od Cicibanovih primarnih misija. Uvek se trudimo materijale koristiti na ekonomičan i efektivan način. Ostaci kože su minimalni i kada je to moguće, reciklirani u formi drugih proizvoda.