Novosti Pužića Bana: PROVERENI KVALITET

07. 12. 2019

Proces izrade cipela nije jednostavan.

Sve započinje s idejom u dizajnu.

Praveći prve nacrte, dizajneri u obzir moraju uzeti dizajn, korištenje konačnog proizvoda i kako će cipela biti proizvedena u fabrici. Stručnjaci u Odeljenju razvoja brinu da su odabrani materijali odgovarajući te da su rezovi i prilagodbe u veličinama pravilno učinjeni. Svaka cipela rađa se u „rezaču“ (chopping block), gdje su na hiljade malih komada izrezani iz velikog dela kože.

Od početka do završetka proizvodnje, cipela prođe kroz više od 100 pari ruku. Naposletku, visokokvalitetna i cipela bez nedostataka je učinjena.