Novosti pužića Bana: CICIBAN PROIZVEDE 600 000 CIPELA GODIŠNJE

22. 11. 2019

Šav za šavom, komad za komadom, godišnje se proizvede do 600 000 cipela za malena i srećna stopala. Pre no što je i zadnji detalj dodan te je cipela konačno spremna za prodaju, pregledana je od strane 70-ak pari marljivih i profesionalnih ruku stručnjaka. Kroz sve godine Cicibanove proizvodnje, izrađeno je čak 70 miliona pari cipela.

Tokom svih godina Cicibanove proizvodnje izrađeno je 70 miliona pari cipela.