Nagradna igra: Polžek Ban in Pika

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri z nazivom “Ciciban na Pikinem festivalu”

1. Osnovni podatki o nagradni igri

1.1. Organizator nagradne igre z nazivom »Ciciban na Pikinem festivalu« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren, ID za DDV SI77223764 (v nadaljevanju: organizator).

1.2 Nagradna igra poteka v obdobju med 23. 9. -15. 10. 2018 v sklopu promocijskih aktivnosti blagovne znamke Ciciban na dogodku Pikin festival v Velenju. Organizator dogodka je Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje.

1.3. Vsi, ki bodo med 23. 9. 2018 in 15. 10. 2018 oddali kupon v Cicibanovih trgovinah po Slovenji ter izpolnili svoj e-poštni naslov in se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri in pogoji nagradne igre, bodo sodelovali v izboru za nagrado.

2. Namen nagradne igre

2.1 Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke Ciciban in izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

3. Udeleženci

3.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve določene v teh pravilih nagradne igre.

3.2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in slovensko davčno številko. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki bodo med 23. 9. 2018 in 15. 10. 2018 9. 9. 2018 v Cicibanovih trgovinah po Sloveniji oddale Cicibanov kupon ter izpolnile svoj e-poštni naslov ter s kljukico potrdile sodelovanje v nagradni igri in strinjanje s Pogoji nagradne igre. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam; osebam, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposlenim v podjetju Afit d.o.o., kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Prav tako bodo iz nagradnega sklada izločeni udeleženci, ki nimajo slovenske davčne številke.

3.3. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka.

4. Navodila nagradne igre

4.1. Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da nagradni kupon v obdobju med 23. 9.  2018 in 15. 10 .2018 v Cicibanovih trgovinah v Sloveniji odda pravilno izpolnjen kupon. Vsak udeleženec mora na omenjenem kuponu  pravilno oddati svoj e-poštni naslov ter se strinjati s sodelovanjem v nagradni igri in Pogoji nagradne igre. Na ta način sodeluje v žrebu za nagrado. V nagradni igri je mogoče sodelovati v obdobju med 23. 9.  2018 in 15. 10 .2018 do 23:59. Po prej navedenem terminu prijave na nagradno igro ne bodo več upoštevane.

4.2. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-naslovom  in je upravičen zgolj do ene nagrade iz nagradnega sklada. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih elektronskih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

4.4. Mladoletna oseba lahko nagrado prejme le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

5. Čas trajanja nagradne igre

5.1. Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka v obdobju med 23. 9.  2018 in 15. 10 .2018  z možnostjo predhodnega zaključka ali podaljšanja v primeru, da se organizator odloči prekiniti nagradno igro ali podaljšati na novi datum zaključka. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

6. Nagradni sklad

6.1. Podeljene bodo naslednje nagrade:
– 1 x par Ciciban čevljev po izbiri
– 1 x par Ciciban copat po izbiri
– 10 x Ciciban vrečka presenečenja

6.2. Posamične nagrade ne presegajo vrednosti 42,00 EUR, zato niso obremenjene z akontacijo dohodnine.

6.3. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

7.1. Določitev vseh nagrajencev (12) nagradne igre bo izvedeno najkasneje v roku 20 delovnih dni od zaključka nagradne igre, ki se zaključi 15. 10. 2018, na naslovu Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren. Izvedbo nagradne igre in nagradni izbor bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja. Komisija bo izmed vseh prejetih pravilno izpolnjenih e-poštnih naslovov izžrebala 12 nagrajencev. Predstavnike komisije določi organizator. O nagradnem izboru se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

– datumu, uri in kraju izbora nagrajencev
– prisotnih osebah
– poteku žrebanja nagrajencev
– podatki o nagrajencih
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
V kolikor je za nagrado izbrana oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

7.2. Nagrajenci bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, s katerim so se prijavili v nagradno igro. Prijavitelj mora najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejetja elektronskega obvestila o nagradi organizatorju pisno po elektronski pošti sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.

7.3. Seznam  nagrajencev z e-poštnim naslovom bo objavljen na spletni strani: www.ciciban.info ter na Facebook strani www.facebook.com/ciciban.shoes/, najkasneje 3 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov.

7.4. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

8.1. Nagrajenci prejmejo nagrade po pošti ali jo prevzamejo v najbližjih trgovinah Ciciban v Sloveniji (www.ciciban.info/kje-kupiti). Organizator se o prevzemu nagrade natančneje dogovori z nagrajencem.

8.2. Organizator na podlagi podatkov preveri upravičenost nagrajenca do nagrade glede na pogoje, navedene v 3. točki. Če se prijavitelj ne odzove v 3 delovnih dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se prijavitelj ne odzove pravočasno na obvestilo,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je prijavitelj v nagradni igri ravnal v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren prijavitelj sam.

9. Izključitev odgovornosti

9.1. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9.2. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

10. Varovanje osebnih podatkov

10.1. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

10.2 Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre.

10.3  Prijava na e-obveščanje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. S prijavo na Cicibanove e-novice preko obrazca za prijavo se uporabnik lahko naroči na prejemanje e-novic podjetja Afit d.o.o.. Uporabnik, ki na obrazcu za prijavo obkljuka polje »Da, želim prejemati Cicibanove e-novice«, dovoljuje in soglaša, da podjetje Afit d.o.o. uporabi uporabnikov elektronski naslov za namen obveščanja o novostih, ponudbi, popustih, promocijskih aktivnostih in drugih obvestilih iz poslovanja ter za statistično obdelavo.  Pri naročanju na spletne novice Afit d.o.o. zbira zgolj naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga uporabnik vpiše v obrazec za prijavo. Afit d.o.o. ta podatek obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih, ponudbi, popustih, promocijskih aktivnostih in drugih obvestilih iz poslovanja ter za statistično obdelavo.  Podatki o elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti uporabnik ne odjavi. Od prejemanja e-novic se lahko uporabnik odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo »Odjava«. Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice mora uporabnik označiti, da soglaša, da Afit d.o.o. naslov elektronske pošte uporablja za namen obveščanja, kot zgoraj navedeno, ter, da je seznanjen s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli odjavi. To se stori tako, da se v poslanem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo. Če uporabnik ne bo označil, da z navedenim soglaša, Afit d.o.o. ne bo pošiljal obvestil na elektronski naslov, niti ne bo zbiral ali obdeloval naslova elektronske pošte. Afit d.o.o. pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Afit d.o.o., ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža. Uporabnikovi elektronski naslovi bodo shranjeni v podatkovni bazi izbranega ponudnika za pošiljanje spletnih obvestil in ne bodo uporabljeni v kakršenkoli drug namen ali posredovani tretjim osebam.

10.4 Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: elektronski naslov) za namene nagradne igre, z možnostjo odjave na zahtevo udeleženca v nagradni igri, z zahtevo, poslano na ciciban@ciciban.info. S spletno oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre, za zgoraj navedene namene. Prav tako se z oddajo spletnega obrazca izrecno strinja in soglaša z objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani www.ciciban.info, v kolikor bo sodelujoči prejemnik nagrade. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi, tako, da pošlje zahtevo na ciciban@ciciban.info. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo in objavo podatkov oziroma izbris le-teh tako, da pošlje zahtevo na ciciban@ciciban.info. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena. Organizator hrani osebne podatke udeleženca do 120 dni od začetka nagradne igre. Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi

11. Dostop do pravil nagradne igre

11.1. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren ter na spletni strani: www.ciciban.info.

12. Ostale določbe

12.1. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oziroma objav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

12.2. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na www.ciciban.info. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

13. Reševanje pritožb

13.1. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 22. 9. 2018