Svi materijali koriste se pravilno i racionalno

24. 01. 2020

Poseban stroj za rezanje priprema se za svaku cipelu

Gdje je i kako svaki komadić kože odrezan vrlo je važno. Zašto? Jer nisu svi dijelovi korištenih materijala jednako izdržljivi i fleksibilni. Poseban kalup izrađen je za rezanje svakog komada kože te za sve ukrasne detalje koji su dodani cipeli. Nikada nismo brojali koliko smo kalupa izradili, ali budite sigurni, brojka je jako velika. ?

Briga za okoliš je jedna od Cicibanovih primarnih misija. Uvijek se trudimo materijale koristiti na ekonomičan i efektivan način. Ostaci kože su minimalni i kada je to moguće, reciklirani u formi drugih proizvoda.