Pravila nagradnog natječaja “Jedina ORIGINALNA #cicibanka”

30. 08. 2021

Približava nam se povratak u vrtiće i školu, stoga smo odlučili jednog sretnog dobitnika nagraditi Ciciban papučama.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju posjetite našu Instagram stranicu @ciciban.hr i u objavi s naslovom “Giveaway” ispunite tražene uvjete za mogućnost osvajanja nagrade.

Nagradni natječaj traje od 30.8. do 5.9.2021., a dobitnika ćemo izabrati najkasnije 8.9.2021. slučajnim odabirom u Story objavi.

Sretno svim sudionicima!

Pravila nagradnog natječaja pročitajte niže u tekstu.

 

Pravila nagradnog natječaja “Jedina ORIGINALNA #cicibanka”

Priređivač nagradnog natječaja je Obuća d.o.o.

Tema i svrha natječaja

Cijenimo trud svih fanova stranice i zato želimo definirati pravila kojima će se osjećati zaštićeno.

Trajanje i dinamika natječaja

Na Instagram stranici Ciciban Hrvatska (@ciciban.hr) postavljena je objava koja komunicira nagradni natječaj. Fanovi se pozivaju da od 30. kolovoza do ponoći, 5. rujna 2021., u komentaru ispod objave označe dvije osobe, označe sa “sviđa mi se” objavu koja komunicira natječaj te zaprate stranicu @ciciban.hr.

Nagrada

Nagrada za kreativni natječaj sastoji se od:

1 par Ciciban papuče (model i dezen prema izboru priređivača nagradnog natječaja, veličina obuće prema izboru dobitnika)

Ukupno se bira jedan dobitnik koji osvaja gore navedeno.

Nagrada nije prenosiva, niti zamjenjiva za neke druge nagrade ili novac. Nagrada se šalje na kućnu adresu dobitnika koja će biti utvrđena naknadnom komunikacijom u inboxu stranice.

 

Pravila i uvjeti natjecanja

Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji imaju navršenih 18 godina u trenutku objave ovog natječaja. Maloljetnici koji su navršili 16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika. Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u natječaju i ako se utvrdi da odabrani dobitnik nije poštivao uvjete natječaja, tj. da nije imao navršenih 16 godina u trenutku objave natječaja, bit će isključen iz natječaja i nagrada mu neće biti dodijeljena. Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se ostavljanjem autorskog komentara korisnika ispod objave koja komunicira nagradni natječaj na zadanu temu i u zadanom roku. Najkreativniji komentar će biti nagrađen u vrijeme definirano propozicijama. Ako u bilo kojem trenutku priređivač posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo brisanja prijave i isključenja korisnika iz natječaja. Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

  1. Prijavljivanje komentara koji nije autorski ili za koje se nema pravo korištenja. U ovom slučaju priređivač će direktno kontaktirati natjecatelja, koji je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na direktan upit te pružiti dokaze o autorskom djelu. Ukoliko natjecatelj to ne učini, komentar će biti uklonjeni iz natječaja.
  2. Prijavljivanje komentara uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. U gore navedenim slučajevima priređivač zadržava pravo istog trenutka ukloniti komentar, te natjecatelja isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju. Priređivač natječaja zadržava pravo konačne odluke o brisanju komentara i diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Priređivač zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika.

Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Facebook stranice Ciciban Hrvatska. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Objava rezultata

Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni najkasnije 8. rujna 2021. putem komentara na objavu vezanu za natječaj na Instagram stranici Ciciban Hrvatska, putem Story objave, a dobitnik će biti kontaktiran u DM (direct message) zbog provjere dobi dobitnika (ima li dobitnik navršenih 18 godina) te dogovora oko preuzimanja nagrade.

Obrada osobnih podataka

U odnosu na sve sudionike obrađujemo njihovo korisničko ime na Instagramu, a u odnosu na dobitnika i dodatne osobne podatke (ime i prezime, godinu / datum rođenja i (ako je primjenjivo) ime i prezime zakonskog zastupnika ili skrbnika koji će preuzeti nagradu te adresu). Sve navedene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir i kontaktiranje natjecatelja, provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja te objavu dobitnika i dodjelu nagrade. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio (Prilog 1 – Obavijest o obradi osobnih podataka).

Pravo na nagradu

Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive.

 

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja, uključujući s uvjetima obrade njihovih osobnih podataka opisanim u prilogu.

 

Dostupnost natjecanja/aplikacije

Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Instagram i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Instagram nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.

 

PRILOG 1 – OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade: Obuća d.o.o., Jože Vlahovića bb, Rijeka

Koji podaci se prikupljaju i zašto? U sklopu prijave za nagradni natječaj prikupljamo korisničko ime te podatke koje sudionici objave putem autorskog komentara. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir  najkreativnijeg komentara, za objavu rezultata natječaja te za kontaktiranje dobitnika. Ako nisu dani svi zatraženi podaci, osoba nema pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. Nakon odabira dobitnika nagradnog natječaja, prikupljamo ime i prezime dobitnika (ili provjeravamo njihovu točnost, ako se korisničko ime sastoji od imena i prezimena), godinu / datum rođenja te, ako je dobitnik maloljetnik s navršenih 16 godina, ime i prezime zakonskog zastupnika / skrbnika koji će primiti nagradu te adresu. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu izvršenja obveze definirane nagradnim natječajem, budući da su nam oni potrebni za identifikaciju dobitnika i utvrđivanja ispunjavanja pravila natječaja (minimalna dob sudionika) te dodjelu nagrade.

Provođenjem nagradnog natječaja priređivač ujedno ostvaruje svrhe promoviranja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga te unapređenja svog poslovanja. Pravna osnova jesu pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze (ugovora) prema ispitaniku.

Tko ima pristup vašim podacima i koliko dugo ih čuvamo? Uvid u korisničko ime i autorski komentar svakog natjecatelja, kao i uvid u objavu o konačnom dobitniku (korisničko ime), mogu imati svi posjetitelji Facebook stranice Ciciban Hrvatska, na kojoj je postavljena objava koja komunicira nagradni natječaj. Pristup svim osobnim podacima sudionika imaju samo za to ovlaštene osobe priređivača Natječaja, točnije odgovorne osobe i nadležni odjel (marketing) tvrtke Obuća d.o.o. Podatke koji su javno objavljeni na Facebook stranici Ciciban Hrvatska držimo objavljene za vrijeme trajanja nagradnog natječaja i kroz dodatno razdoblje nakon toga koje je potrebno za promoviranje budućih sličnih natječaja.

Osobne podatke dostavljene u sklopu prijave na natječaj čuvamo za vrijeme trajanja nagradnog natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 6 mjeseci) nakon proglašenja konačnog dobitnika zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni natječaj. Podaci se čuvaju duže samo iznimno, ako je došlo do pokretanja pravnih postupaka ili ako isti prijete, u razdoblju zakonskih zastarnih rokova, odnosno, do pravomoćnog okončanja postupka U svakom slučaju, poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka, a posebice da je pristup podacima strogo ograničen na osobe ovlaštene obrađivati podatke za navedene svrhe.

Vaša prava i kontaktni podaci

  • Pravo na pristup informacijama: imate pravo dobiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka (uključujući kopiju tih podataka) te dodatne informacije o obradi vaših podataka i vašim pravima.
  • Pravo na brisanje: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani), imate pravo ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, brisanje svojih osobnih podataka. Ako ipak postoji zakonit razlog za daljnju obradu podataka, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev.
  • Pravo na ispravak: ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo ishoditi ispravak odnosno dopunu tih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako smatrate da obrada nije zakonita, ali ne želite da vas brišemo iz baze podataka), imate pravi ishoditi ograničenje obrade vaših podataka.
  • Pravo na prigovor: kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa (kao u slučaju čuvanja odnosno držanja objavljenih podataka u marketinške svrhe), imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka. U slučaju takvog prigovora nećemo dalje obrađivati vaše osobne podatke, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese ili ako

je to potrebno radi ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

  • Pravo na prenosivost: u mjeri u kojoj se obrada provodi automatiziranim putem, imate pravo svoje osobne podatke zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga. Ako je to tehnički izvedivo, imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade.

Kontakt za ostvarivanje prava: marketing@obucari.hr. Također, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.