Nagradni natječaj “CICIBAN ČIZMICE IZ SNOVA”

14. 12. 2019

Pravila nagradnog natječaja „CICIBAN ČIZMICE IZ SNOVA“

Priređivač nagradnog natječaja Obuća d.o.o. cijeni trud svih sudionika natječaja i zato definira pravila kojima će sudionici biti zaštićeni.

 

Trajanje i dinamika natječaja

Učesnike u nagradnom natječaju poziva se da što kreativnije ukrase šablonu Ciciban čizmica, a nagradni natječaj održava se od 14. do 29. prosinca 2019. u dijelu programa „Ured Djeda Mraza“ koji se održava u sklopu manifestacije Advent Kastav.

Nagrada

Nagrada za kreativni natječaj sastoji se od:

3 x 150 kn Ciciban poklon bon.

Ukupno se dodjeljuju tri nagrade.

Nagrada nije prenosiva niti zamjenjiva za neke druge nagrade. Nagrada se preuzima u trgovini Ciciban na adresi Korzo 23a.

Pravila i uvjeti natječaja

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati osobe mlađe od 15 godina, sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje imaju suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika. Potpis roditelja ili zakonskog skrbnika na obrascu nagradnog natječaja vrijedi kao suglasnost da dijete može sudjelovati u nagradnom natječaju.

Najkreativniji radovi će biti nagrađeni u vrijeme definiramo propozicijama.

Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice www.ciciban.info. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Objava rezultata

Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni prilikom dijela programa „Ispraćaj Djeda Mraza“ u Kastvu, 29.12.2019., a dobitnici će biti kontaktirani putem e-maila zbog dogovora oko preuzimanja nagrade.

Obrada osobnih podataka

U odnosu na dobitnike nagrada prikupljamo i obrađujemo njihove e-mail adrese te ime i prezime isključivo u svrhu objave dobitnika te kontaktiranja istih radi informiranja i preuzimanja nagrade. U odnosu na sve sudionike prikupljamo, ali ne obrađujemo mail adrese te ime i prezime. Obrasci prijave na nagradni natječaj se po završetku natječaja uništavaju.

Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio (Prilog 1 – Obavijest o obradi osobnih podataka).

Pravo na nagradu

Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitnicima. Nagrade nisu prenosive.

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja, uključujući s uvjetima obrade njihovih osobnih podataka opisanim u prilogu.

 

PRILOG 1 – OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade: Obuća d.o.o., Jože Vlahovića bb, Rijeka

Koji se podaci prikupljaju i zašto? U sklopu prijave za nagradni natječaj prikupljamo imena i prezimena, e-mail adrese i vlastoručne potpise roditelja ili zakonskih skrbnika sudionika (suglasnost da dijete može sudjelovati u natječaju) i to isključivo u svrhu organizacije provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za objavu rezultata natječaja, kontaktiranje dobitnika i uručivanje nagrada. Prilikom preuzimanja nagrade, vrši se uvid u osobnu iskaznicu dobitnika odnosno njegovog zakonskog skrbnika (ne uzimamo kopiju niti dodatne podatke s osobne iskaznice). Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu izvršenja obveze definirane nagradnim natječajem, budući da su nam oni potrebni za identifikaciju dobitnika te dodjelu nagrade.

Tko ima pristup vašim podacima i koliko dugo ih čuvamo? Pristup prije navedenim osobnim podacima sudionika imaju samo za to ovlaštene osobe u odjelu marketinga društva Obuća d.o.o. Podaci o konačnim dobitnicima (imena i prezimena) objavit će se na web stranici www.ciciban.info.

Osobne podatke dostavljene u sklopu prijave na natječaj čuvamo za vrijeme trajanja nagradnog natječaja i do proglašenja dobitnika te objave istih.

U svakom slučaju, poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka, a posebice da je pristup podacima strogo ograničen na osobe ovlaštene obrađivati podatke za navedene svrhe.

 

Kontakt za ostvarivanje prava: marketing@obucari.hr. Također, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.