Splošni pogoji

Splošni pogoji

 

Pravno obvestilo spletnega mesta www.ciciban.info

Vse pravice vseh spletnih strani www.ciciban.info so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.ciciban.info so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Afit d.o.o., ter s podjetjem povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.ciciban.info.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.ciciban.info izključno za svojo osebno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.ciciban.info ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Afit d.o.o.

Pravno obvestilo lahko podjetje Afit d.o.o. kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Podjetje Afit d.o.o., Miren 129, Miren spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.ciciban.info ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si podjetje Afit d.o.o. pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. Afit d.o.o. jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovalo kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

 

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.ciciban.info so informativne narave. Podjetje Afit d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Podjetje Afit d.o.o. ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev podjetja.

Podjetja Afit d.o.o. ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.ciciban.info, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetja ni odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.ciciban.info.

Afit d.o.o.  si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.ciciban.info kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Avtorske pravice

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem  pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

 

E-novice

S prijavo na e-novice Ciciban dovoljujete podjetju Afit d.o.o. obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/07). S prijavo dovoljujete podjetju Afit d.o.o. hranjenje posredovanih osebnih podatkov z namenom obveščanja o novostih iz poslovanja in o ponudbi družbe Afit d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

 

Družbena omrežja

Zapisi na Facebook strani Ciciban so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča podjetja Afit d.o.o. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen na Facebook strani blagovne znamke Ciciban, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

Podjetje Afit d.o.o. ni odgovorno za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.